Meranie tepelnej rozťažnosti kovov

Tepelná rozťažnosť rôznych kovov je rozdielna aj v prípade rovnakých podmienok.

Teplomer

Pri ochladení sa ortuťový stĺpec zastaví v zúženej časti

Skúmanie tepelného pohlcovania

Tmavé sklo sa zohreje skôr, nakoľko lepšie pohlcuje tepelné lúče.

Prevzdušňovacie zariadenie akvária

Ryby by zahynuli bez kyslíka rozpusteného vo vode.

Added to your cart.