What is the human body composed of?

This scene presents the basic components of the human body.

The anatomy of the heart

This scene presents the location, anatomy and functioning of the central organ of the...

Životný cyklus rastlín

Vývoj machorastov, papraďorastov, nahosemenných a krytosemenných rastlín charakterizuje...

Giant panda

Let's learn about the bear species that became the symbol of species conservation.

Magnetron

One of the most important components of the microwave oven is the magnetron, which...

The physics of bicycles

Some principles of physics can be demonstrated through the functioning of bicycles.

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Frank Lloyd Wright's well-known work is a masterpiece of modern organic architecture.

Rimac Concept One

Rimac Automobili's first model is known as the world's fastest production electric vehicle.

Južná otrokárska plantáž (USA, 19. storočie)

Pred americkou občianskou vojnou bolo pre južné štáty Ameriky typické využívanie otrokov...

The Cave of Altamira

The world-famous limestone cave with its amazing cave paintings is one of the most...

Hrad Gyula (16. storočie)

Tehlový hrad v juhovýchodnom Maďarsku, jeho najstaršie časti boli pravdepodobne postavené...

Katolícka pohrebná kaplnka (Feldebrő, Maďarsko)

Jedna z najvýznamnejších historických stavieb v Maďarsku, farský kostol bol postavený v...

Kroje západnej Európy v 90-tych rokoch 20.storočia

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Genome editing

Genome editing is a type of genetical engineering which results in changes in the genome...

Kroje západnej Európy v 80-tych rokoch 20.storočia

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Kroje západnej Európy v 60-tych rokoch 20.storočia

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Added to your cart.