Chlórnanový ión (OCl⁻)

Vtedy vznikajú, keď je voda dezinfikovaná chlórom.

2-metylbután (C₅H₁₂)

Je jedným z izomérov pentánu, používa sa aj ako rozpúšťadlo.

Metionín

Je to aminokyselina obsahujúca síru.

Parník Kisfaludy (1846)

Prvý kolesový parník v Maďarsku bol uvedený do prevádzky v roku 1846.

Glutamín

Glutamín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

α (alfa)- D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukóza je jednou zo stereoizomérov glukózy, konkrétne D-glukózy.

Vrása (základný)

Bočná tlaková sila spôsobuje že sa na kameňoch tvoria záhyby. Týmto sa tvoria na horách...

Zoskupenie telies 4

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Skladanie útvarov (jedna farba)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Kyslík (O₂) (prvý stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Oxid uhličitý (CO₂) (prvý stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu....

Oxid uhoľnatý (CO) prvý stupeň

Bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu, vysoko toxický pre ľudí a zvieratá.

Dusík (N₂) (prvý stupeň)

Je bezfarebný plyn bez zápachu, iba veľmi ťažko reaguje s inými chemickými zlúčeninami,...

Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point...

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Frank Lloyd Wright's well-known work is a masterpiece of modern organic architecture.

The anatomy of the heart

This scene presents the location, anatomy and functioning of the central organ of the...

What is the human body composed of?

This scene presents the basic components of the human body.

The life cycle of plants

The development of mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms is characterised by an...

The physics of bicycles

Some principles of physics can be demonstrated through the functioning of bicycles.

Giant panda

Let's learn about the bear species that became the symbol of species conservation.

Added to your cart.