Oxid dusnatý (NO₂)

Oxid dusnatý je radikál, je veľmi reaktívny vďaka svojmu voľnému elektrónu. Je jedovatý plyn.

Hrad Szigliget (17. storočie)

Pevnosť bola členom reťazca opevnenia vybudovaná, aby ochraňovala pred osmanskými...

Chlorid strieborný (AgCl)

Je to biela kryštalická látka, na priamom slnečnom svetle sa bromid strieborný postupne...

Treonín

Teronín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Serín

Serín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Metylformiát (C₂H₄O₂)

Je to esterom kyseliny mravčej a metylalkoholu, a je prchavou látkou niektorých druhov...

Prolín

Prolín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny. Správnejšie...

Histidín

Histidín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Tyrozín

Tyrozín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.Obsahuje aromatický...

Bromovodík (HBr)

Je to jeden z halogenovodíkov. Je neorganický, používa sa pre výrobu alkylových bromidov.

kysličník sírový (SO₃)

Je jedným z oxidov síry, s vodou tvorí kyselinu sírovú.

Germánsky bojovník (4. storočie pr. Kr.)

Obávaní germánski bojovníci dobyli Európu zo severu smerom na juh, ohrozili aj Rímsku ríšu.

Zámok Esterházy(Fertőd, Maďarsko)

Zámok s budovami a parkom je nazývaný aj maďarský Versailles.

2-metylbután (C₅H₁₂)

Je jedným z izomérov pentánu, používa sa aj ako rozpúšťadlo.

Zoskupenie telies 1

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Zoskupenie telies 2

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Napoleonov vojak (19. storočie)

Súčasníci považovali Napoleonovu armádu Grande Armée za neporaziteľnú.

Doska plošných spojov

Umožňuje sériovú výrobu obvodov a zmenšovanie ich rozmerov.

Ľadovec (základný)

Ľadovec je veľká skupina ľadu tvorená zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Added to your cart.