Dietyléter (éter) (C₄H₁₀O)

Je najrozšírenejším členom triedy zlúčenín, všeobecne nazývaných étery.

Etán (C₂H₆)

Druhý člen homologického radu alkánov s priamym reťazcom.

Dusičnan strieborný (AgNO₃)

Tento dusičnan striebra je univerzálny predchodca mnohých zlúčenín striebra, využíva sa...

Stredoveké obliekanie západnej Európy (13. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Etylacetát (C₄H₈O₂)

Je to jedným z najdôležitejších esterov, vzniká reakciou etanolu s kyselinou octovej.

Kyselina benzoová (C₆H₅COOH)

To je najjednoduchšou aromatickou karboxylovou kyselinou.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (14. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Vodík (H₂)

Vodík je bezfarebný plyn bez zápachu. Je ľahší ako vzduch. Je najčastejším prvkom vo vesmíre.

Pentán (C₅H₁₂)

Pentán je piatym členom v homologickom rade alkánov. Je bezfarebná horľavá kvapalina.

Trans–but–2–én (C₄H₈)

Je bezfarebný plyn, ťažší než vzduch, jeho geometrický izomér je cis–but–2–én.

Prop-1-én (C₃H₆)

Prop-1-én je monomérom polypropylénu.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (15. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Nitrátový ión (NO₃⁻)

Je hlavným zdrojom dusíka pre rastliny. Je zložený ión.

Kroje západnej Európy (Nový vek, 18. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Molekula úloha VI.(Sacharidy)

Úloha na precvičenie skupín a štruktúry mono, di a polysacharidov.

Chlórmetán (metylchlorid) (CH₃Cl)

Zmes chlóru a metánu reaguje, ak ju zahrievame a vzniká chlórmetán.

Added to your cart.