Všeobecnogeografická mapa Maďarska

Táto animácia zobrazuje geografické oblasti Maďarska.

Hexán (C₆H₁₄)

Šiesty člen homologického radu alkánov s priamym reťazcom.

kysličník sírový (SO₃)

Je jedným z oxidov síry, s vodou tvorí kyselinu sírovú.

Anilín (C₆H₅NH₂)

Je to najjednoduchší aromatický amín. Jeho vedecké meno je fenylamín.

Sieť kocky (cvičenia)

Nie všetky siete skladajúce sa zo 6 zhodných štvorcov je možné poskladať do kocky.

Bromovodík (HBr)

Je to jeden z halogenovodíkov. Je neorganický, používa sa pre výrobu alkylových bromidov.

Administratívna mapa Maďarska

Táto animácia nám prezentuje najdôležitejšie regióny, kraje a mestá v Maďarsku.

Náhľady

Pomocu troch rôznych náhľadov môžeme jednoznačne určiť typ telesa.

Historická topografia (bitky, maďarská história)

Vyznačte miesta významných bitiek maďarských dejín na slepej mape.

Historická topografia (poloha, Karpatská kotlina)

V úlohe animácie sa zobrazia významné miesta Karpatskej kotliny.

Osídlenie z obdobia Arpádovcov

V dedinách boli dominantnými stavbami zemnice v období Arpádovcov.

Historická topografia (miesta)

Nájdite významné historické miesta na slepej mape.

Experimentálny vrtuľník (Oszkár Asboth, 1928)

Prvý vrtuľník Oszkára Asbotha uskutočnil svoj prvý let v roku 1928, čo sa stalo míľnikom...

Kváder (cvičenia)

Pomocou vrcholov kvádra môžeme určiť uhlopriečky, hrany a strany.

Objem gule (ukážka)

Súčet objemu "tetraéderov" udáva približný objem gule.

Maďarský husár

Termín husár odkazuje na typ ľahkého jazdectva, ktorý vznikol v Uhorsku a bol veľmi...

Kyselina fosforová (H₃PO₄)

Je to potravinárska prísada, používa sa aj v domácnostiach na odstraňovanie vodného...

Kyselina palmitová (kyselina hexadekánová) (C₁₅H₃₁COOH)

Je to biela, voskovitá karboxylová kyselina s veľkým počtom uhlíkových atómov.

1,1,2,2-tetrafluoretén (C2F4)

Bezfarebný plyn bez zápachu, je monomérom teflónu.

Added to your cart.