Typy fariem a dedín

Štruktúra a hustota fariem a dedín závisí od geografickej polohy regiónu.

Etín (acetylén) (C₂H₂)

Prvý člen homologického radu alkínových uhľovodíkov.

2,2-dimetylpropán (C₅H₁₂)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu plyn, používaný ako štandard v NMR spektroskopii.

Acetaldehyd (etanal) (CH₃CHO)

Etanal je jedným z aldehydov a je dôležitou surovinou v priemysle.

Ozón (O₃)

Ozón je alotropická modifikácia kyslíku, skladá sa z troch atómov kyslíka.

Bután (C₄H₁₀)

Je štvrtým v homologickom rade alkánov.

Kyselina palmitová (kyselina hexadekánová) (C₁₅H₃₁COOH)

Je to biela, voskovitá karboxylová kyselina s veľkým počtom uhlíkových atómov.

Chlorovodík (HCl)

Je to bezfarebný plyn má štipľavý zápach. Vodný roztok chlorovodíka sa označuje ako...

Prop-1-én (C₃H₆)

Prop-1-én je monomérom polypropylénu.

Cyklopentán (C₅H₁₀)

Je členom homologického radu cykloalkánov.

Fosfor červený

Alotropická modifikácia fosforu.

Pyridín (C₅H₅N)

Heterocyklická zlúčenina, obsahujúca dusík. Táto kvapalina s nepríjemnou vôňou je...

Život na farme

Farmárčenie sa skladá zo špecifických poľnohospodárskych činností.

kysličník sírový (SO₃)

Je jedným z oxidov síry, s vodou tvorí kyselinu sírovú.

Styrén (vinylbenzen) (C₈H₈)

Je to bezfarebná kvapalina s vôňou podobnou benzénu. Je monomérom polystyrénu.

Jodovodík (Hl)

Je to bezfarebný plyn má štipľavý zápach. Hustota jodovodíka je väčšia než hustota vzduchu.

Pluto - Cháron systém

Cháron je mesiac trpasličej planéty Pluto.

Peroxid vodíka (H₂O₂)

Peroxid vodíka je zlúčenina kyslíka a vodíka. Je bezfarebná kvapalina bez zápachu....

Added to your cart.