Perzský panovník (5. storočie pr. Kr.)

Panovníci staroperzskej ríše boli slávni vďaka veľkosti ríše a bohatstvu.

Precízne poľnohospodárstvo

Táto animácia prezentuje využitie moderných technológií v poľnohospodárstve.

Hrad Veľkého Varadína (Oradea, 1775)

Pevnosť "Brány Sedmohradska" Veľkého Varadína (Oradea), je ukážkovým príkladom pevnostnej stredovekej architektúry.

Sputnik 1

Družica Sovietskeho zväzu bola prvá umelá družica Zeme (v októbri 1957).

Štyri farby

Vyfarbite mapu s čo najmenším počtom farieb tak, aby susedné regióny nemali rovnakú farbu.

Štáty a mestá USA

Táto animácia nás oboznámi s najväčším mestami a členskými štátmi USA.

Utečenecký tábor v Afrike (Dárfúr)

Kvôli vojenskému konfliktu v Sudáne milióny ľudí boli nútení utiecť zo svojej vlasti.

Grécky hoplita (5. storočie pr. Kr.)

Bojovník pechoty zaraďovaný do skupiny ťažkoodencov v starovekom Grécku.

Náčelník kmeňa Zulu

Niektoré svojrázné africké kultúry aj dnes žijú v primitívnych podmienkach, ako v novšej dobe kamennej.

Ako funguje mikrovlnná rúra?

Pomocou animácie spoznáme konštrukciu a fungovanie mikrovlnnej rúry.

Satelitná navigácia(GPS)

Globálny Polohový Systém sa skladá z 24 družíc, ale iba 4 musia byť viditeľné pre polohovanie.

Stredoveké veže a bašty

Konštrukcia hradov mala paralelný vývoj s vojenskou technikou.

Eulerova veta o mnohostenoch

Veta sformulovaná Leonhardom Eulerom opisuje jednu zo základných vlastností konvexných mnohostenov.

Mláťačka (19. storočie)

Mláťačka je poľnohospodársky stroj používaný k získaniu zŕn obilia.

Sacie a ponorné čerpadlá

Sacie a ponorné čerpadlá patria medzi najjednoduchšie vodné čerpadlá.

Kaplnka Notre Dame du Haut (Ronchamp, Francúzsko, 1950)

Túto pútnickú kaplnku navrhol francúzsky architekt Le Corbusier, jeden z najväčších architektov 20. storočia.

Bitka pri Gaugaméle (331 pred Kr.)

V bitke, ktorá sa považuje za majstrovské dielo taktiky, Alexander Veľký zožal rozhodujúce víťazstvo nad Peržanmi.

Núdzové pristátie na Sahare (Malý princ)

Núdzové pristátie pilota sa objavuje v celosvetovo najznámejšom románe spisovateľa Antoine de Saint-Exupéryho, Malý princ.

Stredoveký kresťanský kráľ

Krest'anskí králi, ktorí sedeli na trónoch, nosili korunu a v rukách držali kráľovské insignie, boli typickými postavami stredoveku.

Oltár mieru (Rím, 1. storočie pr. Kr.)

Tento obrovský oltár bol postavený prvým cisárom a je jedným z najvýznamnejších diel starovekého rímskeho umenia.

Added to your cart.