Národné symboly a pamiatky

Pomocou animácie spoznáme národné symboly a pamiatky po celom svete.

Obliekanie v starovekom Egypte

Obyvatelia starovekého Egypta nosili charakteristické oblečenie a šperky.

Perzský pontónový most (5. storočie pr. Kr.)

Postavili aj pre I. Dareiosa rovnako ako perzského veľkokráľa Xerxesa pontónový most cez Bospor.

Nemecký vojak (2. svetová vojna)

Vojaci Wehrmachtu v 2. svetovej vojne boli dobre kvalifikovaní a dobre vybavení modernými zbraňami.

Vývoj automobilov

Animácia predstavuje vývoj automobilov od ich vzniku až po súčasnosť.

Vinársky kraj

Vína z vinohradníckej oblasti Tokaj sa stali v novoveku dobre známe a medzinárodne uznávané.

Moria a zálivy

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie moria a zátoky Zeme.

Štáty a mestá USA

Táto animácia nás oboznámi s najväčším mestami a členskými štátmi USA.

Štyri farby

Vyfarbite mapu s čo najmenším počtom farieb tak, aby susedné regióny nemali rovnakú farbu.

Sputnik 1

Družica Sovietskeho zväzu bola prvá umelá družica Zeme (v októbri 1957).

Hrad Veľkého Varadína (Oradea, 1775)

Pevnosť "Brány Sedmohradska" Veľkého Varadína (Oradea), je ukážkovým príkladom pevnostnej stredovekej architektúry.

Cromwellov vojak železný bok

Oliver Cromwell vytvoril silnú armádu počas anglickej občianskej vojny.

Citera

Citera je jedným z typických nástrojov maďarskej ľudovej hudby. Hraje sa na nej brnkaním na struny.

Titov víťazný oblúk (Rím, 1. storočie)

Víťazný oblúk bol postavený pri vchode do komplexu Forum Romanum na oslavu víťazstva v Judeai.

Grécky hoplita (5. storočie pr. Kr.)

Bojovník pechoty zaraďovaný do skupiny ťažkoodencov v starovekom Grécku.

Bitka pri Gaugaméle (331 pred Kr.)

V bitke, ktorá sa považuje za majstrovské dielo taktiky, Alexander Veľký zožal rozhodujúce víťazstvo nad Peržanmi.

Belehrad (15. storočie)

Hrad Belehradu bol jedným z najdôležitejších hradov v systéme protitureckých pohraničných pevností.

Oltár mieru (Rím, 1. storočie pr. Kr.)

Tento obrovský oltár bol postavený prvým cisárom a je jedným z najvýznamnejších diel starovekého rímskeho umenia.

Added to your cart.