Čo by sa malo objavovať na našom tanieri?

Táto animácia vám pomôže osvojiť si základné poznatky súvisiace so zdravým stravovaním.

Zmyslové orgány

Orgány, ktoré vnímajú signály z prostredia alebo nášho tela a prenášajú ich do mozgu v podobe nervových impulzov.

Jeleň lesný

Jeleň lesný je veľký párnokopytník z čeľade jeleňovitých. Najtypickejším znakom pre samcov sú parohy.

Kačica divá

Na príklade kačice divej vám predstavíme anatómiu vtákov.

Kapor obyčajný

Sladkovodná ryba používaná ako jedlo v mnohých častiach sveta.

Axolotl mexický

Je to chvostnatý obojživelník, ktorý má žiabre aj v dospelosti.

Mlynárik kapustový

Mlynárik kapustový je rozšírený druh motýľa, na ktorého príklade spoznáme anatómiu motýľov.

Medúza

Patria sem viaceré plávajúce rôsolovité mechúrniky. Je to najstarší druh zvierat, ktoré majú skutočné tkanivá.

Hubky

Najstaršia skupina zvierat žijúcich pod vodou ich telo je asymetrické bez tkaniva.

Meňavka veľká

V sladkej vode žijúce heterotrofné jednobunkové organizmy, ktorých tvar sa neustále mení.

Dážďovka obyčajná

Dážďovka obyčajná je živočích žijúci v zemi, na príklade ktorého vás zoznámime s anatómiou obrúčkavcov.

Chrúst obyčajný

Je rozšírený chrobák v Európa. Jeho larvy známe pod menom húsenice sú považované za škodcov.

Krt obyčajný

Krtkovia sú malé podzemné cicavce, ktoré majú na nohách mohutné pazúry prispôsobené na hrabanie.

Trombóza hlbokých žíl a pľúcna embólia

Krvné zrazeniny, ktoré vznikajú v hlbokých žilách dolných končatín, sa môžu dostať do pľúc a spôsobiť pľúcnu embóliu končiacu sa smrťou.

Gejša

Gejša je tradičná japonská spoločníčka, ktorá ovláda mnohé japonské umenia, ako klasická hudba a tanec.

Os hypotalamus-hypofýza

Os hypotalamus a hypofýza je regulačným stredom nášho endokrinného systému.

p-V-T diagram ideálnych plynov

Vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou ideálnych plynov je uvedený v stavovej rovnici.

Added to your cart.