Veľká mešita v Djenné (1907)

Táto mešita bola postavená v osobitom architektonickom štýle a je najväčšou hlinenou budovou na svete.

Predné črevo

Pri prehĺtaní putuje potrava z ústnej dutiny do žalúdka, ktorý je poslednou časťou predného čreva.

Štruktúra kostí

Táto scénka vám vysvetlí štruktúru a funkcie kostí.

Fjord

Fjord je dlhý a úzky morský záliv, ktorý vzniká v hornatých oblastiach v blízkostí morí a oceánov prehĺbením údolí riek vplyvom tlaku postupujúcich ľadovcov.

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Turecký kúpeľ (10. storočie)

Jedným z pozitívnych vplyvov tureckej nadvlády bola stavba a udomácnenie sa kúpeľov.

Mešita Jameh (Isfahan, 15. storočie)

Kvôli architektonickému riešeniu a ozdobe táto mešita patrí k majstrovským dielam islámskeho umenia.

Bitka pri Termopylách (480 pr. Kr.)

Počas grécko-perzských vojen bitka pri Termopylách sa stala symbolom hrdinstva a obetavosti kráľa Leónida a sparťanských vojakov.

Svojrázne obydlia

Každá doba a každá kultúra má svoje špecifické obydlia.

Gejzír

Gejzír je prameň, ktorý periodicky vystrekuje teplú vodu a paru.

Nadobličky

Nadobličky sú endokrinné žľazy, ktoré sú zodpovedné za udržiavanie homeostázy a reakcie v stresových situáciách.

Životný štýl eskimákov

Iglu sú typické obydlia postavené Eskimákmi žijúcimi v Arktickej oblasti.

NAD, NADP, NADPH

NAD je koenzým, ktorý hrá dôležitú úlohu najmä pri katabolických procesoch pričom NADP je dôležitý v anabolických procesoch ako nosič vodíku.

Vodovodná sieť

Systém dodávky vody zabezpečuje čistú a nezávadnú pitnú vodu pre spotrebiteľov.

Mliečna cesta

Priemer našej galaxie je približne 100 tisíc svetelných rokov, obsahuje viac ako 100 miliárd hviezd, z ktorých jednou je Slnko.

Dejiny ľudskej migrácie

Táto animácia ukazuje najväčšie migrácie v dejinách ľudstva od praveku až po súčasnosť.

Typy epiteliálnych tkanív

Vnútorný a vonkajší povrch tela zvieraťa je pokrytý epitelom.

Added to your cart.