Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animácii sa zoznámite so vzorcami na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov, povrchu...

Geometrické transformácie 2.(posunutie)

Animácia prezetuje posunutie v priestore a rovine.

Geometrické transformácie 3.(zrkadlenie)

Táto animácia prezentuje typ geometrickej transformácie, zrkadlenie v priestore a rovine.

Šachové hádanky

Pomocou šachových hádaniek možno rozvíjať logické schopnosti na hodinách matematiky.

Geometrické transformácie 1.(rotácia)

Táto animácia prezentuje geometrickú rotáciu v priestore a rovine.

Úlohy na precvičovanie váženia

Zaujímavé logické cvičenie:máte na výber viacero hmotností, ktoré vyzerajú rovnako,...

Dôležité vzorce

Efektná prezentácia algebraických výrazov.

Rotačné telesá

Rotačné teleso je teleso vytvorené rotáciou rovinnej oblasti obmedzenej uzavretou krivkou...

Keplerove zákony pohybu planét

Tri dôležité zákony popisujúce pohyb planét boli formulované Johannesom Keplerom.

Trojrozmerný karteziánsky súradnicový systém

3-rozmerný karteziánsky súradnicový systém s ilustráciami a cvičeniami, ktoré rozvíjajú...

Optický klam

Obraz vnímaný okom interpretuje mozog inak, ako zodpovedá realite.

Platónské telesá

Táto animácia prezentuje päť pravidelných 3D (alebo Platónske) telies, z ktorých...

Kocka (cvičenia)

Pomocou vrcholov kocky môžeme určiť uhlopriečky, hrany a strany.

Zaujímavé povrchy

Möbiov list a Kleinova fľaša majú špeciálne dvojrozmerné povrchy s jednou stranou.

Kváder

Kváder je mnohosten, ktorého steny tvorí šesť pravouhlých štvoruholníkov.

Valcovité telesá

Táto animácia prezentuje rôzne typy valcovitých telies a ich bočné plochy.

Guľa

Guľa je množina bodov, ktoré sú všetky v rovnakej vzdialenosti od daného bodu v priestore.

Pravidelný štvorboký ihlan

Pravidelný štvorboký ihlan je priamy ihlan so štvorcovou podstavou.

Hracie kocky

Kocky sa dajú použiť pri riešení štatistických a pravdepodobnostných cvičení.

Križovatka

Zábavné a efektné animácie precvičujúce orientáciu v priestore.

Added to your cart.