Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animácii sa zoznámite so vzorcami na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov, povrchu...

Roboty

Pomocou robota získame zábavnou formou rôzne náhľady na priestorové objekty.

Koľko je hodín?

Prostredníctvom tejto hry si precvičíme používanie mechanických a digitálnych hodín.

Optický klam

Obraz vnímaný okom interpretuje mozog inak, ako zodpovedá realite.

Geometrické transformácie 1.(rotácia)

Táto animácia prezentuje geometrickú rotáciu v priestore a rovine.

Geometrické transformácie 2.(posunutie)

Animácia prezetuje posunutie v priestore a rovine.

Keplerove zákony pohybu planét

Tri dôležité zákony popisujúce pohyb planét boli formulované Johannesom Keplerom.

Šachové hádanky

Pomocou šachových hádaniek možno rozvíjať logické schopnosti na hodinách matematiky.

Tieňované 3D puzzle

Táto vzrušujúce a farebné hra je určená k rozvoju priestorového vnímania. Riešenie môžete...

Geometrické transformácie 3.(zrkadlenie)

Táto animácia prezentuje typ geometrickej transformácie, zrkadlenie v priestore a rovine.

Trojrozmerný karteziánsky súradnicový systém

3-rozmerný karteziánsky súradnicový systém s ilustráciami a cvičeniami, ktoré rozvíjajú...

Dôležité vzorce

Efektná prezentácia algebraických výrazov.

Rotačné telesá

Rotačné teleso je teleso vytvorené rotáciou rovinnej oblasti obmedzenej uzavretou krivkou...

Úlohy na precvičovanie váženia

Zaujímavé logické cvičenie:máte na výber viacero hmotností, ktoré vyzerajú rovnako,...

Kužeľosečky

Kužeľosečka je rovinná krivka, ktorá vznikne prierezom rotačnej kužeľovej plochy s...

Platónské telesá

Táto animácia prezentuje päť pravidelných 3D (alebo Platónske) telies, z ktorých...

Na koľko častí môže priestor rozdeliť 3 priamky?

Tri priamky môžeme v priestore rozmiestniť rôznym spôsobom. Preskúmajme, v ktorom prípade...

Hracie kocky

Kocky sa dajú použiť pri riešení štatistických a pravdepodobnostných cvičení.

Kocka (cvičenia)

Pomocou vrcholov kocky môžeme určiť uhlopriečky, hrany a strany.

Zaujímavé povrchy

Möbiov list a Kleinova fľaša majú špeciálne dvojrozmerné povrchy s jednou stranou.

Added to your cart.