Asparagín

To je jednou z dvadsiatich aminokyselín a je základnou stavebnou jednotkou bielkovín.

Arginín

To je jednou z dvadsiatich aminokyselín a je základnou stavebnou jednotkou bielkovín.

Leucín

Leucín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

2-metylbután (C₅H₁₂)

Je jedným z izomérov pentánu, používa sa aj ako rozpúšťadlo.

1-butanol (C₄H₁₀O)

Tento alkohol, ktorý obsahuje 4 atómy uhlíka, sa používa ako rozpúšťadlo, prísada...

Fenylalanín

Fenylalanín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Kyselina asparágová

To je jednou z dvadsiatich aminokyselín a je základnou stavebnou jednotkou bielkovín.

Cysteín

Cysteín je aminokyselina, ktorá obsahuje síru, je to jedna zo dvadsiatich proteínogénnych...

Lyzín

Lyzín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Valín

Valín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Glutamín

Glutamín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Metanol (metylalkohol) (CH₃OH)

Je to najjednoduchší nasýtený alkohol. Vysoko toxická zlúčenina, ľahko zameniteľná s...

β (beta)-D-fruktóza (ovocný cukor) (C₆H₁₂O₆)

Fruktóza alebo inakšie ovocný cukor je najsladšia z jednoduchých sacharidov

Imidazol (C₃H₄N₂)

Biologicky a prakticky dôležité organické zlúčeniny obsahujúce dusík.

Kyselina olejová (C₁₇H₃₃COOH)

Sú to nenasýtené monokarboxylové kyseliny, ktoré obsahujú v molekule dvojitú väzbu v...

Cyklohexán (C₆H₁₂)

Je to kvapalná látka, ktorá nerozpustná vo vode, ale rozpustná v organických rozpustadlách.

Fenol (C₆H₅OH)

Fenol je najjednoduchším zástupcom skupiny aromatických hydroxyderivátov.

Added to your cart.