Space Shuttle (kozmický raketoplán)

Bol americký kozmický pilotovaný raketoplán používaný na lety do vesmíru vládnou...

Prevádzka ropných vrtov

Strojové zariadenie, ktoré čerpá ropu na povrch.

Tepelná elektráreň (uhľovodíkové palivo)

Jedná sa o technologický celok, ktorý vyrába elektrickú energiu premenou z chemickej...

Povrchová elektrická doprava

Trolejbusy a električky sú prostriedky verejnej dopravy šetrné k životnému prostrediu.

Veterná elektráreň

Veterné elektrárne premieňajú kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu.

Hubblov vesmírny ďalekohľad

Hubblov vesmírny ďalekohľad je umiestnený mimo zemskej atmosféry.

Geotermálna elektráreň

Geotermálne elektrárne premieňajú energiu horúcej, vysokotlakovej vody nájdenej v hlbších...

Typy satelitov

Satelity na obežnej dráhe okolo Zeme môžu byť použité pre civilné a vojenské účely.

Solárna elektráreň

Solárne elektrárne premieňajú slnečnú energiu na elektrinu.

Meteorologické prístroje (pokročilý)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Železiarsky priemysel(stredný)

Surové železo sa vyrába zo železnej rudy spracovaním vo vysokých peciach.

Čistiareň odpadových vôd

Očistenú odpadovú vodu je možné použiť v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu.

Dom bez emisií oxidu uhličitého

Dizajn a konštrukcia moderných domov hrajú dôležitú úlohu v ochrane životného prostredia.

Kozmické sondy Voyager

Kozmické sondy Voyager boli prvé umelé objekty ktoré opustili slnečnú sústavu. Zbierajú...

Eurotunel

Tunel pod Lamanšským prielivom je 50,5 km dlhý železničný tunel, ktorý spája Spojené...

Ropná rafinéria

Medzi produkty spracované rafinériami patrí nafta, benzín, mazivá.

Svetové náboženstvá v súčasnosti

Priestorové rozloženia svetových náboženstiev majú historické dôvody.

Hospodárske zvieratá

V obchodoch môžeme zákúpiť rôzne časti mäsa hospodárskych zvierat (hovädzie, bravčové,...

Vývoj automobilov

Animácia predstavuje vývoj automobilov od ich vzniku až po súčasnosť.

Vznášadlo, mark SR N4

Vznášadlo je dopravný prostriedok pohybujúci sa na pretlakovanej vrstve vzduchu tesne nad...

Added to your cart.