Ropný tanker

Ropné tankery, ktoré sa objavili na konci 19. storočia, patria k lodiam najväčších rozmerov.

Prílivová elektráreň

Prílivové elektrárne využívajú denné kolísanie hladiny vody na výrobu elektrickej energie.

Hlbinná baňa

Na rozdiel od povrchových baní, v hlbinných baniach vrstvy pokrývajúce uhlie nie sú...

Bridlicový plyn

Táto animácia vysvetľuje technológiu ťažby bridlicového plynu.

Cestná preprava, nákladné automobily

Ťažké nákladné automobily hrajú dôležitú úlohu v cestnej preprave.

Prístav

V prístave musí byť zabezpečená potrebná infraštruktúra a služby pre námornú dopravu.

Znečistenie životného prostredia

Priamy negatívny vplyv ľudstva na životné prostredie sa nazýva znečistenie.

Oáza

Oázy sú oblasti, v púšťach, kde je k dispozícii voda.

Bioplynová elektráreň

Bioplyn môže byť vyrobený z organického materiálu (hnoj, rastlinné odpady, organické...

Keplerov vesmírny teleskop

Pomocou Keplerovho vesmírneho teleskopu hľadáme mimo našej slnečnej sústavy planéty...

Ropná plošina

Dlhá rúrka v strede veže preniká do oceánu, kým nedosiahne vrstvu, ktorá obsahuje ropu.

Vodná turbína, generátor

Vodné turbíny transformujú kinetickú energiu vody do elektrického prúdu.

Letisko

Letiská poskytujú potrebnú infraštruktúru a služby nevyhnutné pre letectvo.

Inžinierske siete

Je to systém, ktorý spĺňa požiadavky spotrebiteľov ako sú zásobovanie vodou,...

Typy mostov

Mosty rozdeľujeme podľa konštrukcie na nosníkové, oblúkové, visuté, konzolové a lanové.

Povrchová baňa

Je opakom hlbinnej bane kde sú vrstvy pokrývajúce uhlie odstránené a ťaží sa na povrchu.

Most Golden Gate (San Francisco, 1937)

Visutý most, ktorý spája sanfranciský záliv s Tichým oceánom, bol odovzdaný v roku 1937.

Dopravné siete

Animácia predstavuje suchozemné, vodné a vzdušné dopravné uzly.

Výroba papiera

Výroba papiera má už dvetisícročnú minulosť.

Systém elektrickej siete

Účelom elektrickej siete je poskytovať elektrinu pre spotrebiteľov.

Added to your cart.