Gravitačná vlna (LIGO)

Keď telesá s veľkou hmotnosťou vykonávajú zrýchľujúci sa pohyb, vznikajú okolo nich vlny v časopriestore, ktoré sa nazývajú gravitačnými vlnami.

Edisonova žiarovka

Americký elektrotechnik Edison vynašiel žiarovku v roku 1879, ktorá zmenila náš každodenný život.

Zem

Zem je skalnatá planéta s pevnou kôrou a kyslíkom v atmosfére.

Dieselový motor

Nemecký inžinier Rudolf Diesel patentoval dieselový motor v roku 1893.

Zatmenie Mesiaca

Zatmenie Mesiaca nastáva vtedy, keď Mesiac prechádza tieňovým kužeľom Zeme.

Laboratórium Nikolu Teslu (Shoreham, USA)

Tento inžinier a vynálezca, ktorý sa venoval predovšetkým elektrotechnike, bol bezpochyby najgeniálnejšou postavou druhej priemyselnej revolúcie.

Dielňa Galilea Galileiho

Galileo Galilei obohatil fyziku a astronómiu o dôležité poznatky.

Fyzici, ktorí zmenili svet

Činnosť týchto výnimočných vedcov mala obrovský vplyv na vývoj fyziky.

Charakteristické parametre zvukových vĺn

Táto animácia vysvetľuje najdôležitejšie parametre vĺn, a to pomocou zvukových vĺn.

Odraz a lom svetla

Svetelný lúč sa na rozhraní dvoch prostredí s rôznymi indexmi lomu odráža a láme.

Keplerov vesmírny teleskop

Pomocou Keplerovho vesmírneho teleskopu hľadáme mimo našej slnečnej sústavy planéty podobné našej Zemi s podmienkami vhodnými pre život.

Stav beztiaže

Kozmická loď počas svojej dráhy je v stálom stave voľného pádu.

Transformátor

Transformátor je zariadenie na premenu napätia elektrického prúdu.

p-V-T diagram ideálnych plynov

Vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou ideálnych plynov je uvedený v stavovej rovnici.

Pôsobenie síl

Animácia nám predstaví ako pôsobia sily na rôzne typy vozidiel.

Dopplerov jav

Je známym javom, že zvuk približujúceho sa zdroja zvuku je vyšší ako vzďaľujúceho sa.

Stirlingov motor - tepelný stroj

Stirlingov motor je tiež známy ako vonkajší spaľovací motor. Na rozdiel od spaľovacích motorov (napríklad Otto-motor), tu prebieha spaľovanie mimo valca.

Rádioaktivita

Rádioaktívny rozpad je proces rozpadu nestabilných atómových jadier.

Added to your cart.