Tyranosaurus rex „tyranský jašter“

Je vyhynutý praveký dravý jašter, jeden z najznámejších dinosaurov.

Kvet

Animácia prezentuje štruktúru typického kvetu.

Čert morský

Táto bizarne vyzerajúca ryba využíva ako návnadu bioluminiscenciu - vyžarovanie...

Stavba listu

Animácia zobrazuje hlavné typy listov a rozdiel medzi listami jednoklíčnolistových a...

Huby

Plodnica klobúkovitých húb vzniká z hubových vlákien, ktoré sa vyvíjajú zo spóry.

Životný cyklus machorastov a papraďorastov

Táto animácia porovnáva životný cyklus machorastov a papraďorastov, pomáha pochopiť...

Kvety krytosemenných rastlín

Pomocou tejto animácie môžete spoznať jednotlivé typy kvetov krytosemenných rastlín

Porovnanie jedlých a jedovatých húb

Niektoré huby sú jedovaté a môžu byť smrteľné pre človeka, zatiaľ čo iné sú jedlé a často...

Delfín skákavý

Delfíny sú morské cicavce, ktoré k orientácií používajú zvukové signály.

Eugléna zelená (Euglena viridis)

Jednobunkovce schopné autotrófnej a heterotrófnej fotosyntézy žijúce v sladkých vodách.

Križiak obyčajný

Križiak obyčajný patrí medzi rozšírený druh pavúkov, na príklade ktorého spoznáme...

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet...

Rak riečny

Typ raka žijúceho v čistých tečúcich sladkovodných vodách.

Meióza

Naše pohlavné bunky sú haploidné bunky vyrobené z diploidných buniek meiózy čo je...

Slimák záhradný

Rozšírený druh slimáka, populárny aj ako jedlo.

Dub letný

Na príklade duba nám animácia predstaví ako sa stromy menia v priebehu ročných období.

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k...

Chameleón jemenský

Chameleón je plaz, ktorý má schopnosť meniť farbu.

Added to your cart.