Science for Teenagers

Chemistry 10.

Inorganic and organic chemistry

Učebnica


MS-6320 - Edícia 1, 2016 - 250 strán

Autori: Éva Kedves PhD Siposné PhD, Balázs Horváth, Lászlóné Péntek

Ďalšie publikácie pre žiakov 10. triedy

Added to your cart.