MS-6319

Science for Teenagers

Chemistry 9.

General and inorganic chemistry

Učebnica


MS-6319 - Edícia 1, 2016 - 224 strán

Autori: Éva Kedves PhD Siposné PhD, Balázs Horváth, Lászlóné Péntek

Ďalšie publikácie pre žiakov 9. triedy

Added to your cart.