Vyspelé krajiny

Vyspelé krajiny

Vyspelé krajiny majú najvyššie HDP a takisto aj životnú úroveň. Sú motorom svetovej ekonomiky.

01:38

Geografia

Kľúčové slová

vyspelá krajina, Západná Európa, Európska únia, USA, Japonsko, Austrália, Nový Zéland, Kanada, Švajčiarsko, Nórsko, Island, blahobyt, životná úroveň, HDP, HNP, bohatstvo, infraštruktúra, közbiztonság, trhová ekonomika, hospodárstvo, zemepis

Added to your cart.