Vplyv zmeny tlaku na chemickú rovnováhu (pozorovanie)

Skúmanie oxidu uhličitého rozpusteného vo vode vo fľaši so sýtenou vodou.

Súvisiace extra

Elektrónová konfigurácia vápnika

Táto animácia prezentuje elektrónovú konfiguráciu atómu vápnika.

Povrchové napätie tekutín 2.

V tomto filme experimentujeme s potravinárskymi farbivami.

Viskozita kvapalín (pozorovanie)

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, prečo med steká z lyžičky pomalšie ako voda?

Exotermická reakcia (pozorovanie)

Pri zohrievaní dochádza k reakcii sírového a zinkového prášku, pričom sa uvoľňuje teplo.

Fázová premena

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Palivový článok

Palivový článok je šetrný k životnému prostrediu, premieňa priamo chemickú energiu...

Tavenie hliníka

Tavenie hliníka je proces získavania hliníka z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Endotermická reakcia

Hydroxid bárnatý reaguje s dusičnanom amónnym, pričom absorbujú teplo zo svojho prostredia.

Added to your cart.