Tvorba hmly

Tvorba hmly

Hmlou nazývame tvorbu oblakov v blízkosti zemského povrchu. Existujú na Zemi také miesta, ktoré sú zahalené hmlou počas väčšej časti roka.

02:43

Geografia

Kľúčové slová

hmla, tvorba hmly, oblak, počasie, vlhkosť, kondenzácie, viditeľnosť, atmosféra, smog, dymová hmla, príroda, Znečistenie životného prostredia, zemepis

Added to your cart.