Tretia ríša

Tretia ríša

Okolnosti, za ktorých sa nacistická strana dostala k moci a posilnila svoju moc v Nemecku

05:43

Dejepis

Kľúčové slová

Tretia ríša, Nacistický, Adolf Hitler, Mein Kampf, Führer, rasovej teórie, koncentračný tábor, Joseph Goebbels, Židovský, zsidóellenesség, élettér, árja, Nemzetiszocialista Német Munkáspárt, Nagynémet Birodalom, NSDAP, Himmler, Gestapo, antiszemitizmus, Nemecko, diktatúra, vojna, Mussolini, svetová vojna, nacionalisták, kancelár, versailles-i békeszerződés, német kancellár, Reichstag, locarnói szerződések, dejepis, modern age

Added to your cart.