Svetelný reflex zrenice

Svetelný reflex zrenice

Pri silnom svetle sa zrenica zúži a pri slabom svetle sa rozšíri.

01:11

Biológia

Kľúčové slová

zrenica, zrenicový reflex, reflex, bezpodmienečný reflex, Reflexný oblúk, light vnímanie, oko, svetlo, zmyslový orgán, videnie, neurálnej membrány, dúhovka, Experiment, biológia

Súvisiace extra

On-screen labels

Svetelný reflex zrenice, Jedným z našich nepodmienených reflexov, je svetelný reflex zrenice., Zrenica sa rozširuje a zužuje,, aby regulovala množstvo svetla,, ktoré sa dostáva do oka,, čím chráni retinu., Pri silnom svetle sa zrenica zúži, a pri slabom svetle sa rozšíri., Pri silnom svetle sa zrenica rýchlo zúži.

Súvisiace extra

Látky v tabakovom dyme

Nefajčite! Toto video ukazuje, čo sa deje v pľúcach počas fajčenia.

Test farbosleposti

Červeno-zelená farbosleposť je genetické ochorenie.

Ako žlč rozptyľuje tuky

Ak žlč neobsahuje tráviace enzýmy, prečo je takou dôležitou súčasťou trávenia, aký má účinok?

Lokalizácia zvuku

Lokalizácia zvuku hrá dôležitú úlohu pri orientácii. Zvuk zachytí najskôr to ucho, ktoré je...

Skúmanie slepej škvrny

Metóda, pomocou ktorej môžeme určiť, kde sa v našom zornom poli nachádza slepá škvrna.

Tráviaci účinok žalúdočnej šťavy

Simulácia trávenia bielkovín v žalúdku pomocou zmesi pepsínového roztoku a kyseliny chlorovodíkovej.

Patelárny reflex

Ak klepneme na šľachu pod jabĺčkom, natiahne sa stehnový napínač.

Test farbosleposti

Červeno-zelená farbosleposť je genetické ochorenie.

Added to your cart.