Svet včiel

Včely medonosné lietajú z jedného kvetu na druhý a zbierajú pre svoje včelstvo potravu: nektár a peľ.

Súvisiace extra

Križiak obyčajný

Križiak obyčajný patrí medzi rozšírený druh pavúkov, na príklade ktorého spoznáme...

Krt obyčajný

Krtkovia sú malé podzemné cicavce, ktoré majú na nohách mohutné pazúry prispôsobené na...

Koník morský

Drobný predátor oceánov. Zaujímavosťou je, že samec má vak, v ktorom vynosí oplodnené vajíčka.

Quetzalcoatlus, obrovský pterosaurus

Quetzalcoatlus bol jedným z najväčších lietajúcich zvierat.

Medveď hnedý

Pozrime sa, aké zviera je medveď, podľa ktorého bola vytvorená najobľúbenejšia detská hračka.

Pavián pláštikovitý

Druh opice s komplexnou sociálnou štruktúrou, kde možno jasne pozorovať hierarchický systém.

Kyjonožce

Dravé zvieratá, ktoré boli vodnými článkonožcami žijúcimi v paleozoiku.

Archaeopteryx

Archeopteryx je vyhynutý pravták, ktorý predstavuje spojivo medzi vtákmi a plazmi.

Added to your cart.