Stredoveké univerzity

Toto video vás oboznámi so vznikom a fungovaním stredovekých univerzít.

Súvisiace extra

Stredoveký čínsky cisár

Cisár tejto ríše bol pánom života i smrti.

Sýrske vodné kolesá (Hamá, 13. storočie)

Pomocou stredovekých arabských vodných kolies mohli prepravovať vodu aj na veľmi dlhé...

Mongolský chán (13. storočie)

Vládcom obrovskej Mongolskej ríše bol veľký chán.

Zrubový dom

Domy zrubovej konštrukcie boli charakteristické v Maďarsku v období Arpádovcov.

Palác Karola Veľkého (Aachen, 9 storočie)

Palác Karola Veľkého bol nielen strediskom ríše, ale aj centrumom kultúry.

Stredoveký čínsky vojak

Vybavenie čínskych vojakov v stredoveku bolo primitívne.

Osídlenie z obdobia Arpádovcov

V dedinách boli dominantnými stavbami zemnice v období Arpádovcov.

Život na Islande v 9. a 19. storočí

Životný štýl Islanďanov sa výrazne nezmenil počas uplynulých storočí.

Added to your cart.