Skúmanie slepej škvrny

Skúmanie slepej škvrny

Metóda, pomocou ktorej môžeme určiť, kde sa v našom zornom poli nachádza slepá škvrna.

01:43

Biológia

Kľúčové slová

slepá škvrna, Mariotte Spot, oko, videnie, zorného poľa, neurálnej membrány, Experiment, ľudský, vizsgálat, biológia

Súvisiace extra

On-screen labels

slepá škvrna, Na retine oka je jedna oblasť, kde vystupuje zrakový nerv, ktorá neobsahuje receptorové bunky, ktoré by za normálnych okolností pri dopade svetelného lúča vytvorili impulz., Táto oblasť je slepá škvrna., O existencii slepej škvrny sa môžeme presvedčiť pomocou veľmi jednoduchého experimentu., Vyznačte na jednej strane papiera krížik a 60 mm od neho, na druhej strane jednu bodku., Držte papier v pravej ruke a ľavou rukou si zakryte ľavé oko., Pravým okom zaostrite na krížik a papier pomaly približujte pravou rukou k oku., Pri určitej vzdialenosti si všimnete, že bodku na papieri už nevidíte., To môžem vysvetliť tým, že ak sa na niečo pozeráme jedným okom, obraz dopadajúci na slepú škvrnu zmizne.

Súvisiace extra

Lokalizácia zvuku

Lokalizácia zvuku hrá dôležitú úlohu pri orientácii. Zvuk zachytí najskôr to ucho, ktoré je...

Čo tvorí lišajníky?

Ložiská tvorené hubovými vláknami a riasami pod svetelným mikroskopom pri stonásobnom zväčšení.

Test farbosleposti

Červeno-zelená farbosleposť je genetické ochorenie.

Príprava vzorky pletiva z cibule

V tomto videu preskúmame dlhé, obdĺžnikové bunky pletiva cibule pri 100-násobnom zväčšení.

Patelárny reflex

Ak klepneme na šľachu pod jabĺčkom, natiahne sa stehnový napínač.

Látky v tabakovom dyme

Nefajčite! Toto video ukazuje, čo sa deje v pľúcach počas fajčenia.

Zmena v počte nádychov pri záťaži

Aj v prípade tela v dobrej kondícii sa počet nádychov za jednotku času zdvojnásobí aj pri menšej...

Denaturácia bielkovín

Bielkoviny sú citlivé na zmeny prostredia. Ukážeme vám, ako jednoducho sa dá zmeniť ich...

Added to your cart.