Rovníkové podnebie

Toto video vám predstaví svojráznosť klímy tropických dažďových lesov.

Súvisiace extra

Riečny systém Amazonky

Toto video je o rieke Amazonke a jej povodí.

Morské slapy

Jav morského prílivu a odlivu vzniká kvôli gravitačnej sile Mesiaca.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Bajkalský zlom

Najhlbšie jazero na Zemi sa vytvorilo v priekopovej prepadline Bajkalskej priekopy.

Mapa morského dna

Na morskom dne je možné vidieť hranice tektonických dosiek.

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Oáza

V smrteľnom objatí púští život môže rozkvitať iba v blízkosti veľkých prameňov. Rastlinám sa tu...

Ako vzniká pôda?

Táto lekcia je o tvorbe, zložkách a ochrane pôdy.

Added to your cart.