Rovníkové podnebie

Rovníkové podnebie

Toto video vám predstaví svojráznosť klímy tropických dažďových lesov.

02:26

Geografia

Súvisiace extra

Súvisiace extra

Permafrost

Hranica trvalo zamrznutých oblastí čoraz viac ustupuje kvôli globálnemu otepľovaniu.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Vývoj jazier

Stojaté vody v priehlbinách zemského povrchu môžu vznikať pôsobením endogénnych a...

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Obrie rieky v oblasti rovníka

Najväčšie rieky na Zemi sa nachádzajú v tropickej oblasti.

Gregoriánsky kalendár

Vytvorili ho pred takmer 500 rokmi úpravou juliánskeho kalendára. Dnes je v najväčšej miere...

Pôdne typy (pôdne profily)

Táto animácia prezentuje rôzne pôdne typy.

Vrstvy oceánov

Hĺbka vody ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Added to your cart.