Reakcia hliníka a brómu (pozorovanie)

Reakcia hliníka a brómu (pozorovanie)

Zlúčením tohto halogénu s kovmi vznikajú bromidy.

01:41

Chémia

Kľúčové slová

Hliník, Bróm, bromid hlinitý, aluiminium fólie, halogén, soľotvorný, bromid, exotermná, Redox reakcie, združenie, exotermná reakcia, odsávač dymu, hodinové sklíčko, pohár z varného skla, Experiment, anorganická chémia, chemická reakcia, chemický proces, chémia

Súvisiace extra

On-screen labels

Elementárny bróm Br₂, Hliník Al, Vytvarujte z hliníkovej fólie malé guľôčky, potom ich umiestnite na hodinové sklo., Do pohára z varného skla nalejte bróm., Pozorujte, čo sa bude diať, keď do pohára, ktorý obsahuje bróm, umiestnime hliníkové guľôčky., Čo myslíte, čo spôsobuje tento pôsobivý proces?

Súvisiace extra

Kysličník kremičitý (SiO₂)

Je polymorfná zlúčenina, jej najdôležitejšou modifikáciou je kremeň.

Nebezpečné plasty

Organizácie na ochranu životného prostredia sú proti používaniu PVC.

Dusík (N₂) (stredný stupeň)

Je bezfarebný plyn bez zápachu, iba veľmi ťažko reaguje s inými chemickými zlúčeninami,...

Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Je bezfarebná kvapalina bez zápachu, vzniká rozpúšťaním oxidu uhličitého vo vode.

Chlorovodík (HCl)

Je to bezfarebný plyn má štipľavý zápach. Vodný roztok chlorovodíka sa označuje ako...

Oxid siričitý (SO₂)

Je hlavnou príčinou kyslých dažďov. Je medziproduktom pri výrobe kyseliny sírovej.

Kovy

Kovové atómy tvoria pravidelnú mriežkovou štruktúru.

Added to your cart.