Príprava zmesí, separovanie zložiek 2 (pozorovanie)

Príprava zmesí, separovanie zložiek 2 (pozorovanie)

Separácia zmesí na zložky, ak jedna zložka je rozpustná vo vode.

02:56

Chémia

Kľúčové slová

zmes, rozdelenie zmesí, vápenec, síran meďnatý, voda, komponenty, Filtrovanie, vyparovanie, rozpustenie, fyzikálna vlastnosť, rozpustnosť, rozpúšťa sa, kryštalizačná miska, riešenie, filtračný papier, lievik, chemická vlastnosť, anorganické, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

On-screen labels

Vápenec, Síran meďnatý, Voda, Do kryštalizačnej misky nasypte vápencové granuly., K vápencu pridajte síran meďnatý., Potom zmiešajte tieto dve látky., Zmes prefiltrujte., Prefiltrovaný roztok zohrejte pomocou Bunsenovho kahana a sledujte, čo sa bude diať., Čo myslíte, akú látku sme získali? Ako sa nám podarilo znova rozdeliť vápenec a síran meďnatý?, Zmes nasypte do pohára s vodou.

Súvisiace extra

Podobné sa rozpúšťa v podobnom (pozorovanie)

V nepolárnych rozpúšťadlách sa rozpúšťajú nepolárne látky, kým v polárnych rozpúšťadlách polárne...

Vychýlenie prúdu vody (pozorovanie)

Budeme svedkami prekvapujúceho javu, ak pri vode tečúcej z vodovodného kohútika podržíme...

Zmeny skupenstva

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Vplyv teploty na chemickú rovnováhu

Zmena farby roztoku chloridu kobaltnatého vplyvom zohrievania a chladenia.

Danielov článok

Prúd môžeme vyrobiť pomocou zinkovej platničky ponorenej do síranu zinočnatého, medenej...

Povrchové napätie tekutín 2.

V tomto filme experimentujeme s potravinárskymi farbivami.

Ako môže stratiť farbu malinová šťava

Budeme skúmať schopnosť povrchového viazania látok, a to pohlcovaním malinovej šťavy aktívnym...

Žeravé srdce

Pomocou kyslíka uvoľňujúceho sa počas rozkladu roztoku dusičnanu draselného vypálime do papiera...

Added to your cart.