Príprava zmesí, separovanie zložiek 1 (pozorovanie)

Príprava zmesí, separovanie zložiek 1 (pozorovanie)

Zmesi možno separovať na základe rozdielnych vlastností zložiek.

01:28

Chémia

Kľúčové slová

zmes, rozdelenie zmesí, Síra, železné piliny, fyzikálna vlastnosť, zložka, komponent, magnet, magnetizmus, anorganická chémia, všeobecná chémia, chémia

Súvisiace extra

On-screen labels

Magnet, Sírové granuly, Železný prášok, V Petriho miske zmiešajte železný prášok a sírové granuly., Pod misku umiestnite magnet., Sledujte, čo sa bude diať, keď magnet vložený do skúmavky umiestnime nad zmes a budeme ním pohybovať., Čo myslíte, čo spôsobuje v zmesi separáciu zložiek?

Súvisiace extra

Zmeny skupenstva

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Ohnivá pomarančová šupka

Vytvoríme efektné ohnivé gule zapálením horľavých esenciálnych olejov nachádzajúcich sa v...

Povrchové napätie kvapalín (pozorovanie)

V tomto filme budeme pozorovať, ako pláva žiletka na hladine rôznych kvapalín.

Elektrónová konfigurácia vápnika

Táto animácia prezentuje elektrónovú konfiguráciu atómu vápnika.

Molekula úloha IV.(Uhľovodíky)

Úloha na precvičovanie učiva o uhľovodíkoch.

Mydlo

Mastná kyselina obsahuje na ľavej strane nepolárny koniec a na pravej strane polárny...

Povrchové napätie tekutín 2. (pozorovanie)

V tomto filme experimentujeme s potravinárskymi farbivami.

Ovocné batérie

Prúd nízkeho napätia vieme vyrobiť aj pomocou ovocia, podobne ako v prípade Danielovho článku.

Added to your cart.