Príprava zmesí, separovanie zložiek 1

Príprava zmesí, separovanie zložiek 1

Zmesi možno separovať na základe rozdielnych vlastností zložiek.

01:28

Chémia

Kľúčové slová

zmes, oddelenie, rozdelenie zmesí, železný prášok, Síra, vápenec, síran meďnatý, voda, rozpustnosť, magnetická susceptibilita, fyzikálna vlastnosť, chemická zmena, fyzikálna zmena, Filtrovanie, vyparovanie, rozpustenie, riešenie, magnet, magnetické pole, permanentný magnet, magnetické siločiary, hodinové sklíčko, pohár z varného skla, Experiment, fyzika, chémia, chemický

Súvisiace extra

On-screen labels

Magnet, Sírové granuly, Železný prášok, V Petriho miske zmiešajte železný prášok a sírové granuly., Pod misku umiestnite magnet., Sledujte, čo sa bude diať, keď magnet vložený do skúmavky umiestnime nad zmes a budeme ním pohybovať., V tejto zmesi si obe látky zachovali svoje pôvodné vlastnosti. Zložky možno rozdeliť fyzikálnou zmenou, t.j. magnetizáciou železa.

Súvisiace extra

Príprava zmesí, separovanie zložiek 2 (pozorovanie)

Separácia zmesí na zložky, ak jedna zložka je rozpustná vo vode.

Rozpúšťanie chlorovodíka (HCl) vo vode

Roztok chlorovodíka vo vode sa nazýva kyselina chlorovodíková.

Príprava zmesí, separovanie zložiek 2 (pozorovanie)

Separácia zmesí na zložky, ak jedna zložka je rozpustná vo vode.

Molekula úloha I. (Väzby)

Úlohy na precvičovanie rôznych typov väzieb.

Palivový článok

Palivový článok je šetrný k životnému prostrediu, premieňa priamo chemickú energiu...

Olovený akumulátor

Elektrochemické procesy v olovenom akumulátore vyrábajú elektrický prúd.

Konformácie etánu

Zošikmená konformácia etánu je stabilnejšia ako zaclonená konformácia.

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Added to your cart.