Príbeh o Jozefovi

Príbeh o Jozefovi

Biblický príbeh o Jozefovi, ktorý bol vnukom Abraháma, praotca judaizmu.

01:18

Dejepis

Kľúčové slová

József története, Joseph, Jákob fia, jakub, snívať výklad, snívať, bibliai történet, Biblie, Starý zákon, Izrael, Abraham, Canaan, Egypt, faraón, dejepis, starovek, boh, testvér, klas, náboženstvo

Added to your cart.