Povrchové napätie tekutín 2.

V tomto filme experimentujeme s potravinárskymi farbivami.

Súvisiace extra

Chlorácia metánu pomocou substitučnej reakcie

V priebehu substitučnej reakcie vodíkové atómy metánu sú substituované atómami chlóru ako...

Povrchové napätie kvapalín (pozorovanie)

V tomto filme budeme pozorovať, ako pláva žiletka na hladine rôznych kvapalín.

Príprava zmesí, separovanie zložiek 2 (pozorovanie)

Separácia zmesí na zložky, ak jedna zložka je rozpustná vo vode.

Viskozita kvapalín

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, prečo med steká z lyžičky pomalšie ako voda?

Vychýlenie prúdu vody

Budeme svedkami prekvapujúceho javu, ak pri vode tečúcej z vodovodného kohútika podržíme...

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Molekula úloha IV.(Uhľovodíky)

Úloha na precvičovanie učiva o uhľovodíkoch.

Vplyv zmeny tlaku na chemickú rovnováhu

Skúmanie rozpusteného oxidu uhličitého vo fľaši so sýtenou vodou.

Added to your cart.