Povrchové napätie tekutín 2.

V tomto filme experimentujeme s potravinárskymi farbivami.

Súvisiace extra

Exotermická reakcia (pozorovanie)

Pri zohrievaní dochádza k reakcii sírového a zinkového prášku, pričom sa uvoľňuje teplo.

Príprava zmesí, separovanie zložiek 2 (pozorovanie)

Separácia zmesí na zložky, ak jedna zložka je rozpustná vo vode.

Vplyv teploty na chemickú rovnováhu

Zmena farby roztoku chloridu kobaltnatého vplyvom zohrievania a chladenia.

Kovalentná väzba v molekule benzénu

V benzéne nájdeme sigma väzby a delokalizované pi väzby medzi atómami uhlíka.

Vývoj modelu atómu

Hlavné fázy v histórii o teórií a názoroch o štruktúre atómu.

Endotermická reakcia

Hydroxid bárnatý reaguje s dusičnanom amónnym, pričom absorbujú teplo zo svojho prostredia.

Danielov článok

Prúd môžeme vyrobiť pomocou zinkovej platničky ponorenej do síranu zinočnatého, medenej...

Viskozita kvapalín

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, prečo med steká z lyžičky pomalšie ako voda?

Added to your cart.