Povrchové napätie tekutín 2.

Povrchové napätie tekutín 2.

V tomto filme experimentujeme s potravinárskymi farbivami.

01:06

Chémia

Súvisiace extra

Súvisiace extra

Vplyv zmeny tlaku na chemickú rovnováhu (pozorovanie)

Skúmanie oxidu uhličitého rozpusteného vo vode vo fľaši so sýtenou vodou.

Tavenie hliníka

Tavenie hliníka je proces získavania hliníka z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Viskozita kvapalín

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, prečo med steká z lyžičky pomalšie ako voda?

Endotermická reakcia

Hydroxid bárnatý reaguje s dusičnanom amónnym, pričom absorbujú teplo zo svojho prostredia.

Vplyv teploty na chemickú rovnováhu

Zmena farby roztoku chloridu kobaltnatého vplyvom zohrievania a chladenia.

Zmeny skupenstva

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Molekula úloha I. (Väzby)

Úlohy na precvičovanie rôznych typov väzieb.

Výroba amoniaku z dusíka a vodíka (Haber-Boschov proces)

Priemyselná výroba amoniaku prebieha pri vysokej teplote a tlaku, za prítomnosti železa...

Added to your cart.