Počasie a podnebie

Počasie a podnebie

Podnebie je stálym počasím charakteristickým pre dané územie, ktoré sa mení iba v geochronologickom rozsahu. Počasie sa však môže meniť aj každý deň.

01:16

Geografia

Kľúčové slová

meteorológia, počasie, podnebie, Slnko, Zem, teplota, atmosféra, oblak, zemepis, príroda

Súvisiace extra

Súvisiace extra

Pohyb kontinentov

V minulosti sa mnoho geológov snažilo vysvetliť, prečo pobrežné čiary jednotlivých kontinentov...

Oáza

V smrteľnom objatí púští život môže rozkvitať iba v blízkosti veľkých prameňov. Rastlinám sa tu...

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich...

Tvorba hmly

Hmlou nazývame tvorbu oblakov v blízkosti zemského povrchu. Existujú na Zemi také miesta, ktoré...

Spraš

Spraš je nespevnená usadená hornina žltej farby, ktorá je tvorená hrubozrnnými časticami hornín.

Tropické cyklóny

Cyklóny sú veľké plochy zvíreného vzduchu s oblakmi sprevádzané silným dažďom.

Terestriálne planéty

Planéty Merkúr, Venuša, Zem a Mars sa formovali podobným spôsobom, ale iba na našej Zemi sa...

Eolická reliéfotvorná činnosť na pobrežiach a v stepiach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní pobreží a stepí.

Added to your cart.