Počasie a podnebie

Podnebie je stálym počasím charakteristickým pre dané územie, ktoré sa mení iba v geochronologickom rozsahu. Počasie sa však môže meniť aj každý deň.

Súvisiace extra

Nerasty

Horniny pozostávajú z nerastov, ktoré sa v prírode nachádzajú aj v čistej forme.

Pobrežný vietor

Pobrežný vietor vzniká kvôli tomu, že sa pevnina a more nezohrieva v rovnakej miere.

Pobrežná abrázia

Vlnobitie vyvíja na jednotlivých častiach pobrežia obrovský ničivý účinok. Pozrime sa, ako...

Monzúnový veterný systém

Monzúnové vetry prinášajú v lete silné zrážky z mora na pevninu.

Typy jazier

Na našej planéte sa vyskytujú rôzne formy stojatých vôd. Pozrime sa, do akých skupín ich môžeme...

Vodné toky

Ľudia vždy radi osídľovali okolie riek. Aké má výhody a nevýhody život v blízkosti riek?

Platňová tektonika

Platňová tektonika predstavuje takú teóriu, ktorá vysvetľuje pohyb platní.

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Added to your cart.