Po uzatvorení mieru

Po uzatvorení mieru

Zhrnutie udalostí, ktoré nasledovali po uzatvorení mieru, ktorým bola ukončená prvá svetová vojna.

04:45

Dejepis

Kľúčové slová

Mierová dohoda, Prvá svetová vojna, versailles-i békeszerződés, Spoločnosť národov, Gandhi, Wilson, gazdasági válság, Versailles, nagyhatalmak, veľmoc, szélsőbal, szélsőjobb, Nemecko, republika, Sovietsky zväz, USA, Spojené štáty americké, demokrácia, Francúzsko, Veľká Británia, Kanada, Austrália, nezávislosť, India, Čína, császárság, hospodárstvo, vojna, mier, revolúcia, Japonsko, Južná Afrika, Nový Zéland, dejepis, modern age

Added to your cart.