Parná turbína

Parná turbína

Pomocou nápojovej plechovky, vody a Bunsenovho kahana môžeme pripraviť špeciálnu parnú turbínu.

02:38

Fyzika

Kľúčové slová

Mechanika, Experiment, para, tlak vzduchu, voda, teplo, kolo, fyzika

Súvisiace extra

On-screen labels

prázdna nápojová plechovka, injekčná striekačka s ihlou, nitka, Bunsenov kahan, voda, Pomocou injekčnej ihly na prázdnej nápojovej plechovke urobte oproti sebe dve dierky., Do nápojovej plechovky cez jednu z dierok nastriekajte trochu vody., Potom plechovku zaveste na stabilný stojan., Uistite sa, že nitka, pomocou ktorej ste zavesili plechovku, je k stojanu pripevnená iba v jednom bode., Sledujte, čo sa stane, keď začnete zohrievať nápojovú plechovku., Prečo sa plechovka točí?, Podľa zákona zachovania hybnosti plechovku roztočí para, ktorá vychádza z dierok., prúd pary: malá hmotnosť, vysoká rýchlosť, nápojová plechovka: veľká hmotnosť, nízka rýchlosť, prúd pary, Pohľad zhora, Vp, mp, mnp, Vnp

Súvisiace extra

Dopplerov jav

Je známym javom, že zvuk približujúceho sa zdroja zvuku je vyšší ako vzďaľujúceho sa.

Vlnové javy zvuku

Kedy vzniká ozvena? Prečo sa zvuk šíri ľahšie v noci? Aké je tajomstvo dobrej koncertnej...

Jednoduché harmonické kmitaniea rovnomerný kruhový pohyb

Jednoduché harmonické kmitanie môže byť považované za jednorozmernú projekciu jednotného...

Vrenie pri izbovej teplote

Voda vrie v prípade normálneho tlaku vzduchu pri 100 °C. Je možné, aby voda zovrela pri izbovej...

Pôsobenie síl

Animácia nám predstaví ako pôsobia sily na rôzne typy vozidiel.

Prekročenie rýchlosti zvuku

Čo je rýchlosť zvuku? Aké javy môžeme pozorovať pri prekročení rýchlosti zvuku?

Čo viete o rýchlosti?

V tejto lekcii sa zoznámite s pojmom rýchlosti.

Žabie husle

Vieme pomocou zápalkovej škatuľky napodobniť žabí brekot? V nasledujúcom pokuse odhalíme...

Added to your cart.