Oxidačné a redukčné činidlo v jednej zlúčenine

Oxidačné a redukčné činidlo v jednej zlúčenine

Rozklad dichrómanu amónneho vplyvom zohrievania.

01:34

Chémia

Kľúčové slová

dichróman amónny, kúrenie, rozklad, redukčné, oxidant, Redox reakcie, redukcia, oxidácia, exotermná, Molekula, atóm, Experiment, anorganické, chémia

Súvisiace extra

On-screen labels

Dichróman amónny (NH₄)₂Cr₂O₇, Do odparovacej misky umiestnite dichróman amónny., Zohrievajte ho dovtedy, kým sa nerozžeraví, potom ho prestaňte zohrievať., Pozorujte reakciu., Počas reakcie sa atómy dusíka tejto zlúčeniny oxidujú na dusíkový plyn, atómy chrómu sa zas redukujú, pričom vznikne zelená zlúčenina oxidu chromitého.

Súvisiace extra

Voda (H₂O)

Voda je veľmi stabilná zlúčenina zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre...

Jód (I₂)

Pevná, sivá látka, ktorá sublimuje pri zahrievaní. Jódová tinktúra je roztok jódu v liehu.

Bromovodík (HBr)

Je to jeden z halogenovodíkov. Je neorganický, používa sa pre výrobu alkylových bromidov.

Kyslík (O₂) (prvý stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Biely fosfor (P₄)

Je to alotropickou modifikáciou fosfora.

Kremík

Kryštalická látka, je vel'mi dôležitý materiál v elektronickom priemysle (polovodiče,...

Chlorovodík (HCl)

Je to bezfarebný plyn má štipľavý zápach. Vodný roztok chlorovodíka sa označuje ako...

Added to your cart.