Oxidácia alkoholu

Skúmanie farby medeného drôtu po vystavení teplu a následne etanolovej pare.

Súvisiace extra

Kyselina steárová (kyselina oktadekánová) (C₁₇H₃₅COOH)

Je to biela, pevná, na hmat je mastná látka. Je zložkou rastlinných olejov a zvieracích...

Propán (C₃H₈)

Propán je tretí člen homologického radu alkánov.

Karbamid (močovina) (CO(NH₂)₂)

Táto organická zlúčenina sa nachádza v moči cicavcov, ktorá sa používa pri výrobe...

Skúška strieborného zrkadla

Ak k zlúčenine roztoku dusičnanu strieborného a amoniaku pridáme formaldehyd, vplyvom tepla sa...

Fullerén (C₆₀)

To je alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky, ktorá...

Dichlórmetán (CH₂Cl₂)

Vyrába sa reakciou metánu s plynným chlórom a používa sa ako rozpúšťadlo.

Pentán (C₅H₁₂)

Pentán je piatym členom v homologickom rade alkánov. Je bezfarebná horľavá kvapalina.

Added to your cart.