Oheň pod popolom

Oheň pod popolom

Pomocou katalyzátorov môžeme uľahčiť alebo napomôcť priebehu takých reakcií, ktoré by bez nich nemohli vzniknúť.

02:16

Chémia

Kľúčové slová

popol, kockový cukor, katalyzátor, sacharóza, aktivačné energie, Spaľovanie, reakčná doba, reakčná teplota, požiarne, protipožiarna ochrana, Experiment, Reakcia, chémia, fyzika

Added to your cart.