Odstraňovanie škrupiny z vajíčka

Odstraňovanie škrupiny z vajíčka

Kyseliny octová rozpúšťa látky obsahujúce uhličitan vápenatý, a tak je schopná rozpustiť aj vaječnú škrupinu a slimačiu ulitu.

02:14

Chémia

Kľúčové slová

vajcia, odstraňovanie škrupiny z vajíčka, octová kyselina, uhličitan vápenatý, vstupné potrubie, oxid uhličitý, tvoriacim plynom, bublina, kalcit, vápenec, Experiment, chemická reakcia, anorganické, chémia

Súvisiace extra

On-screen labels

CaCO3, vápenec

Súvisiace extra

Vápenec

Vápenec je usadenou horninou s vysokým obsahom uhličitanu vápenatého.

Added to your cart.