Lokalizácia zvuku

Lokalizácia zvuku

Lokalizácia zvuku hrá dôležitú úlohu pri orientácii. Zvuk zachytí najskôr to ucho, ktoré je bližšie k danému zdroju zvuku.

01:27

Biológia

Kľúčové slová

zvuková smer vĺn, vnímanie, ucho, sluch, Rozmiestnenie, zdroj zvuku, smer, zmyslový orgán, znieť, potlesk, komunikácia, Experiment, biológia

Súvisiace extra

On-screen labels

Pri určovaní smeru zdroja zvuku potrebujeme obe uši., Najdôležitejším faktorom pri určovaní smeru zdroja zvuku je časový rozdiel medzi dorazením zvukových vĺn do jednotlivých uší., Zvukové vlny sa môžu líšiť aj svojou intenzitou., Uskutočnime jeden experiment!, Poproste niekoho, aby vám zaviazal oči tak, aby ste nemohli nič vidieť., Potom požiadajte túto osobu, aby sa postavila na ľavú alebo pravú stranu a zatlieskala., Zodvihnite svoju ľavú alebo pravú ruku podľa toho, z ktorého smeru ste počuli zvuk., Zvuk počujete prichádzať z toho smeru, ktoré ucho máte bližšie k zdroju zvuku.

Súvisiace extra

Lokalizácia zvuku

Lokalizácia zvuku hrá dôležitú úlohu pri orientácii. Zvuk zachytí najskôr to ucho, ktoré je...

Ako žlč rozptyľuje tuky

Ak žlč neobsahuje tráviace enzýmy, prečo je takou dôležitou súčasťou trávenia, aký má účinok?

Patelárny reflex

Ak klepneme na šľachu pod jabĺčkom, natiahne sa stehnový napínač.

Zmena v počte nádychov pri záťaži

Aj v prípade tela v dobrej kondícii sa počet nádychov za jednotku času zdvojnásobí aj pri menšej...

Príprava vzorky pletiva z cibule

V tomto videu preskúmame dlhé, obdĺžnikové bunky pletiva cibule pri 100-násobnom zväčšení.

Zmena v počte nádychov pri záťaži

Aj v prípade tela v dobrej kondícii sa počet nádychov za jednotku času zdvojnásobí aj pri menšej...

Svetelný reflex zrenice

Pri silnom svetle sa zrenica zúži a pri slabom svetle sa rozšíri.

Čo tvorí lišajníky?

Ložiská tvorené hubovými vláknami a riasami pod svetelným mikroskopom pri stonásobnom zväčšení.

Added to your cart.