Lokalizácia zvuku

Lokalizácia zvuku hrá dôležitú úlohu pri orientácii. Zvuk zachytí najskôr to ucho, ktoré je bližšie k danému zdroju zvuku.

Súvisiace extra

Látky v tabakovom dyme

Nefajčite! Toto video ukazuje, čo sa deje v pľúcach počas fajčenia.

Látky v tabakovom dyme

Nefajčite! Toto video ukazuje, čo sa deje v pľúcach počas fajčenia.

Test farbosleposti

Červeno-zelená farbosleposť je genetické ochorenie.

Patelárny reflex

Ak klepneme na šľachu pod jabĺčkom, natiahne sa stehnový napínač.

Príprava vzorky pletiva

Toto video je zamerané na skúmanie buniek a prieduchov pletiva muškátu pri 100-násobnom zväčšení.

Čo tvorí lišajníky?

Ložiská tvorené hubovými vláknami a riasami pod svetelným mikroskopom pri stonásobnom zväčšení.

Patelárny reflex

Ak klepneme na šľachu pod jabĺčkom, natiahne sa stehnový napínač.

Skúmanie adsorpcie

Čistenie roztoku zafarbeného fuksínom pomocou granulátu z mletého aktívneho uhlia a filtrovania.

Added to your cart.