Legenda o zlatom jablku

Legenda o zlatom jablku

Toto video vám predstaví mýtus o tom, ako vypukla trójska vojna.

01:49

Dejepis

Kľúčové slová

zlaté jablko, az aranyalma mítosza, Troy, Zeus, Helen, Athena, Aphrodite, Erisz, zvar, mýtus, Grécko, Párisz, Trójska vojna, starovek, bohovia, útek, Revenge, vojna, dejepis, poklad

Added to your cart.