Látky v tabakovom dyme

Látky v tabakovom dyme

Nefajčite! Toto video ukazuje, čo sa deje v pľúcach počas fajčenia.

02:07

Biológia

Kľúčové slová

tabakový dym, fajčenia, cigareta, Model pľúc, karcinogénne látky, škodlivá látka, spalín, Dýchanie, Experiment, biológia

Súvisiace extra

On-screen labels

plastová fľaša, plastelína, cigareta, voda, Do plastovej fľaše nalejte vodu., Cigaretu pripevnite na otvor fľaše pomocou plastelíny, čím fľašu utesníte., Zapáľte cigaretu a opakovaným stláčaním fľaše simulujte nádych a výdych., Keď cigareta dohorí, pretrepte obsah fľaše., Všimnite si, ako vodorozpustné látky cigaretového dymu zafarbia vodu., Pozrime sa, čo sa deje po vyfajčení jedného balenia cigariet, ale vodu tento krát nahradíme vatou.

Súvisiace extra

Svetelný reflex zrenice

Pri silnom svetle sa zrenica zúži a pri slabom svetle sa rozšíri.

Skúmanie adsorpcie

Čistenie roztoku zafarbeného fuksínom pomocou granulátu z mletého aktívneho uhlia a filtrovania.

Zmena v počte nádychov pri záťaži

Aj v prípade tela v dobrej kondícii sa počet nádychov za jednotku času zdvojnásobí aj pri menšej...

Príprava vzorky pletiva z cibule

V tomto videu preskúmame dlhé, obdĺžnikové bunky pletiva cibule pri 100-násobnom zväčšení.

Patelárny reflex

Ak klepneme na šľachu pod jabĺčkom, natiahne sa stehnový napínač.

Denaturácia bielkovín

Bielkoviny sú citlivé na zmeny prostredia. Ukážeme vám, ako jednoducho sa dá zmeniť ich...

Test farbosleposti

Červeno-zelená farbosleposť je genetické ochorenie.

Skúmanie slepej škvrny

Metóda, pomocou ktorej môžeme určiť, kde sa v našom zornom poli nachádza slepá škvrna.

Added to your cart.