Interkontinentálna doprava

Nie je jednoduché zaistiť dopravu medzi dvomi časťami mesta, hlavne ak tieto dve časti sú na dvoch rôznych kontinentoch.

Súvisiace extra

Ako sa môže využiť vodná energia?

Táto lekcia vám predstaví možnosti využitia vodnej energie.

Systém ochrany pred povodňami

Ochranná hrádza, alebo, v prípade menších povodní, letná hrádza zaisťuje ochranu proti...

Veterná elektráreň

Veterné elektrárne premieňajú kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu.

Dopravné siete

Animácia predstavuje suchozemné, vodné a vzdušné dopravné uzly.

Ako možno využiť veternú energiu?

Táto lekcia vám predstaví, ako možno využiť veternú energiu.

Solárna elektráreň

Solárne elektrárne premieňajú slnečnú energiu na elektrinu.

Obyvateľstvo Zeme v roku 2150

Sme svedkami rapídneho rastu svetovej populácie. O pár rokov bude na Zemi 8 miliárd osôb a to je...

Prístav

V prístave musí byť zabezpečená potrebná infraštruktúra a služby pre námornú dopravu.

Added to your cart.