Fyzikálne a chemické zmeny Reakcia železa a síry (pozorovanie)

Fyzikálne a chemické zmeny Reakcia železa a síry (pozorovanie)

Vplyvom zohrievania sa tieto dva prvky zlúčia a vytvoria zlúčeninu.

01:58

Chémia

Kľúčové slová

Železo, Síra, železo sulfid, združenie, Redox reakcie, exotermná, zmes, fyzikálna zmena, chemická zmena, mažiar, skúmavka, magnet, Bunsenov kahan, kúrenie, chemická reakcia, Reakcia, Experiment, anorganické, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

On-screen labels

Železo Fe, Síra S, Zmiešajte práškové železo a práškovú síru., Túto zmes umiestnite do skúmavky., Pozdĺž skúmavky pohybujte magnetom a sledujte, čo sa deje so zmesou., Skúmavku zohrejte pomocou Bunsenovho kahana., Pozdĺž skúmavky znova pohybujte magnetom a sledujte, čo sa deje so zlúčeninou, ktorá vznikla počas reakcie., Čo myslíte, aká zlúčenina vznikla počas tejto chemickej reakcie? Prečo ju nepriťahuje magnet?

Súvisiace extra

Bromovodík (HBr)

Je to jeden z halogenovodíkov. Je neorganický, používa sa pre výrobu alkylových bromidov.

Síra (S₈)

Je to žltá kryštalická pevná látka bez zápachu. V prírode sa vyskytuje aj vo forme...

Oxid siričitý (SO₂)

Je hlavnou príčinou kyslých dažďov. Je medziproduktom pri výrobe kyseliny sírovej.

Manganistanový ión (MNO₄⁻)

Manganistan draselný je mierny dezinfekčný prostriedok.

Fyzikálne a chemické zmeny Reakcia železa a síry (pozorovanie)

Vplyvom zohrievania sa tieto dva prvky zlúčia a vytvoria zlúčeninu.

Chlór (Cl₂)

Je to je jedným z halogénov, je Žlto-zelený jedovatý plyn so silným zápachom.

Kyselina siričitá(H₂SO₃)

Je bezfarebná, je stredne silná anorganická kyselina. Je prítomná je len v roztokoch.

Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Je bezfarebná kvapalina bez zápachu, vzniká rozpúšťaním oxidu uhličitého vo vode.

Added to your cart.