Fyzikálne a chemické zmeny Reakcia železa a síry (pozorovanie)

Fyzikálne a chemické zmeny Reakcia železa a síry (pozorovanie)

Vplyvom zohrievania sa tieto dva prvky zlúčia a vytvoria zlúčeninu.

01:58

Chémia

Kľúčové slová

Železo, Síra, železo sulfid, združenie, Redox reakcie, exotermná, zmes, fyzikálna zmena, chemická zmena, mažiar, skúmavka, magnet, Bunsenov kahan, kúrenie, chemická reakcia, Reakcia, Experiment, anorganické, anorganická chémia, chémia

On-screen labels

Železo Fe, Síra S, Zmiešajte práškové železo a práškovú síru., Túto zmes umiestnite do skúmavky., Pozdĺž skúmavky pohybujte magnetom a sledujte, čo sa deje so zmesou., Skúmavku zohrejte pomocou Bunsenovho kahana., Pozdĺž skúmavky znova pohybujte magnetom a sledujte, čo sa deje so zlúčeninou, ktorá vznikla počas reakcie., Čo myslíte, aká zlúčenina vznikla počas tejto chemickej reakcie? Prečo ju nepriťahuje magnet?
Added to your cart.