Doma vyrobený kompas

Doma vyrobený kompas

Vyrobme si kompas pomocou niekoľkých jednoduchých prvkov

00:45

Fyzika

On-screen labels

Doma vyrobený kompas, Budete potrebovať, tanier, magnet, ihlu, kúsok korku, Nalejte do taniera vodu, Korok umiestnite sa vodnú hladinu, Pošúchajte ihlu o magnet, Umiestnite ihlu na vrch korku, Sledujte, čo sa bude diať, Čo sa udialo?, Prečo sa ihla správala ako kompas?, voda
Added to your cart.