Chronometer - Príbeh jedného osamelého génia

John Harrison celý svoj život zasvätil zdokonaľovaniu chronometra.

Súvisiace extra

Novoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Koleso ohňa

Diabolský vynález sa ukázal byť veľmi účinný proti obliehaniu Turkov.

Časť ulice v Bratislave (18.storočie)

Bratislava (Pozsony) bolo hlavným mestom Uhorského kráľovstva v 18. storočí

Vojaci americkej občianskej vojny

Americká občianska vojna prebiehala medzi severnými štátmi,nazývanými Únia, a...

Elizabeth Keckley

Elizabeth Keckley vďaka svojmu talentu a vytrvalosti dosiahla americký sen.

Gilotína

Gilotína je nástroj, ktorým sa vykonávaly popravy "ľudskejším spôsobom", pomenovaný...

Zjednotenie Nemecka

V 19. storočí sa rozdelené nemecké štáty zjednotili pod pruským vedením.

Európske dobývanie Ameriky

Po roku 1492 európski dobyvatelia úspešne obsadili americký kontinent napriek tomu, že tamojší...

Added to your cart.