Ľudská evolúcia

Ľudská evolúcia

V priebehu ľudskej evolúcie sa zväčšoval mozog a rozšírila sa lebka.

Dejepis

Kľúčové slová

Neandertálci, australopitek, homo sapiens, človek zručný, človek vzpriamený, Homo erectus, človek rozumný, prehistorickí ľudia, antropoidní, Typy, mozgová časť lebky, tvárová časť lebky, ľudský, šimpanz, opice, objem mozgu, Vývoj, dejepis

Súvisiace extra

Scénky

Typy

 • šimpanz
 • australopitek
 • človek zručný
 • človek vzpriamený
 • človek neandertálsky
 • človek rozumný
 • 360-400 cm³
 • 500 cm³
 • 700-800 cm³
 • 850-1100 cm³
 • 1400-1450 cm³
 • 1300-1400 cm³

Šimpanz

 • 360-400 cm³

Australopitek (Australopithecus)

 • 500 cm³

Človek zručný (Homo habilis)

 • 700-800 cm³

Človek vzpriamený (Homo erectus)

 • 850-1100 cm³

Človek neandertálsky

 • 1400-1450 cm³

Človek rozumný (Homo sapiens)

 • 1300-1400 cm³

Mozog

Súvisiace extra

Homo erectus

"Človek vzpriamený" vyrábal nástroje a používal oheň.

Jaskyňa z obdobia staršej doby kamennej

Prvé bydliská v histórii ľudstva poskytujú veľa informácií o spôsobe života našich predkov.

Rozšírenie Homo sapiens na Zemi

"Človek rozumný" pochádzajúci z Afriky postupne dobil väčšinu kontinentov.

Časová špirála

V hre rozmiestňujeme historické udalosti na správne miesto.

Jaskyňa Altamira

Táto svetoznáma vápencová jaskyňa, ktorá ukrýva obdivuhodné jaskynné maľby, je jedným z najdôležitejších archeologických nálezísk paleolitického umenia.

Lebka a chrbtica

Dve hlavné časti centrálnej nervovej sústavy, mozog a miechu chráni lebka a chrbtica.

Neolitické sídlisko

Vďaka neolitickej revolúcii vznikali trvale obývané osady.

Nika

Termín v ekológií, ktorý popisuje spôsob života druhu.

Noemova archa

Podľa Biblie Noe postavil archu na príkaz Boha, aby tak zachránil svoju rodinu a zvieratá pred potopou.

Od kamennej doby do železnej doby

Pomocou animácie môžeme spoznať evolúciu starodávného nástroja, sekera.

Šabľozubý tiger

Vyhynutý druh veľkej mačkovitej šelmy pomenovanej podľa ich veľkých šabľovytých očných zubov.

Mamut

Mamut je vyhynutý rod z čeľade slonovitých a radu chobotnancov. Lovili ho pravekí ľudia.

Ötzi, ľadový muž

Múmiu ľadového muža, ktorý žil pravdepodobne v medenokamennej dobe, našli v alpskom ľadovci.

Added to your cart.