kysličník sírový (SO₃)

kysličník sírový (SO₃)

Je jedným z oxidov síry, s vodou tvorí kyselinu sírovú.

Chémia

Kľúčové slová

oxid sírový, Molekula, kyselina sírová, výroba kyseliny sírovej, tvar molekuly, vulkanické plyny, óleum, kyselina disírova, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Oxid siričitý (SO₂)

Je hlavnou príčinou kyslých dažďov. Je medziproduktom pri výrobe kyseliny sírovej.

Kyselina siričitá(H₂SO₃)

Je bezfarebná, je stredne silná anorganická kyselina. Je prítomná je len v roztokoch.

kyselina sírová (H₂SO₄)

Je bezfarebná, silná minerálna kvapalina,má silný oxidačný účinok. Je to chemikália s najväčšou produkciou na svete.

Síra (S₈)

Je to žltá kryštalická pevná látka bez zápachu. V prírode sa vyskytuje aj vo forme zlúčenín, ako napr. pyrit nazývaný „zlatom bláznov".

Sírovodík (H₂S)

Je to plynná látka s charakteristickým zápachom po skazených vajciach. Je prudko jedovatý. Vyskytuje sa aj v pramenitých a minerálnych vodách.

Sulfátový ión (SO₄²⁻)

Vzniká, ked' molekula kyseliny sírovej sa uvoľňuje protón.

Molekula úloha III. (Zložené ióny)

Úloha na precvičovanie a prehĺbovanie pojmov o zložených iónoch.

Added to your cart.