kysličník sírový (SO₃)

kysličník sírový (SO₃)

Je jedným z oxidov síry, s vodou tvorí kyselinu sírovú.

Chémia

Kľúčové slová

oxid sírový, Molekula, kyselina sírová, výroba kyseliny sírovej, tvar molekuly, vulkanické plyny, óleum, kyselina disírova, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Oxid sírový (SO₃)

Údaje

Molárna hmotnosť: 80,06 g/mol

Bod topenia: 16,8 °C

Bod varu: 45 °C

Hustota: 1,93 g/cm³

Tvar molekuly: trojuholník

Väzbový uhol: 120°

Vlastnosti

Oxid sírový je jedným z oxidov síry. Je to bezfarebná kvapalina, ktorá má pri izbovej teplote veľkú hustotu. Pri dlhodobejšom skladovaní sa mení na bezfarebnú, kryštalickú modifikáciu. Intenzívne reaguje s vodou, pričom vzniká kyselina sírová. Dobre sa rozpúšťa v koncentrovanej kyseline sírovej a vytvára oleum. Zuhoľňuje sacharidy a iné organické látky. Pri kontakte s pokožkou spôsobuje vážne poleptanie.

Výskyt a výroba

Oxid siričitý, ktorý vzniká počas oxidácie síry, sa za prítomnosti katalyzátora nechá ďalej oxidovať, a tak sa vyrába oxid sírový. Oxid sírový sa vyskytuje v sopečných plynoch.

Použitie

V priemyselnom množstve sa používa na výrobu kyseliny sírovej.

Priestorové znázornenie

Oxid sírový (SO₃)

Údaje

Molárna hmotnosť: 80,06 g/mol

Bod topenia: 16,8 °C

Bod varu: 45 °C

Hustota: 1,93 g/cm³

Tvar molekuly: trojuholník

Väzbový uhol: 120°

Vlastnosti

Oxid sírový je jedným z oxidov síry. Je to bezfarebná kvapalina, ktorá má pri izbovej teplote veľkú hustotu. Pri dlhodobejšom skladovaní sa mení na bezfarebnú, kryštalickú modifikáciu. Intenzívne reaguje s vodou, pričom vzniká kyselina sírová. Dobre sa rozpúšťa v koncentrovanej kyseline sírovej a vytvára oleum. Zuhoľňuje sacharidy a iné organické látky. Pri kontakte s pokožkou spôsobuje vážne poleptanie.

Výskyt a výroba

Oxid siričitý, ktorý vzniká počas oxidácie síry, sa za prítomnosti katalyzátora nechá ďalej oxidovať, a tak sa vyrába oxid sírový. Oxid sírový sa vyskytuje v sopečných plynoch.

Použitie

V priemyselnom množstve sa používa na výrobu kyseliny sírovej.

Súvisiace extra

Fyzikálne a chemické zmeny Reakcia železa a síry (pozorovanie)

Vplyvom zohrievania sa tieto dva prvky zlúčia a vytvoria zlúčeninu.

Kysličník dusný (NO)

Je to bezfarebný plyn, má štipľavý zápach, je medziprodukt pri výrobe kyseliny dusičnej....

Síra (S₈)

Je to žltá kryštalická pevná látka bez zápachu. V prírode sa vyskytuje aj vo forme...

Hľadanie kameňa mudrcov

V tejto lekcii sa zoznámite so záhadným svetom alchymistov.

Fyzikálne a chemické zmeny Reakcia železa a síry (pozorovanie)

Vplyvom zohrievania sa tieto dva prvky zlúčia a vytvoria zlúčeninu.

Jodid strieborný (Agl)

Jodid strieborný možno pripraviť reakciou roztoku dusičnanu strieborného s roztokom...

Fluór (F₂)

Je to toxický, svetlozelenožltý plyn, prvý člen rady halogénov. Je najreaktívnejší plyn....

Added to your cart.